Bánh Tráng Siêu Cay TRÚC LAM

MÃ SẢN PHẨM: TD-97348050
90,000 đ
Ghi chú

Số lượng:

️Bánh Tráng trọn hành Phi TRÚC LAM
Thành phần gồm. Bánh tráng cắnt sỏi. Gia vị. Muối tôm hành phi. Sâte....
Cách dùng. Dùng truc tiếp k qua chế biến.
.....
Hsd. 30ngay......
?????????????????
Bánh thành phẫm.
Giá từ➥ 1.000đ ->10.000đ theo yêu cầu đại lý
Các mặt hàng bánh kẹo .[trường học]??
Các măt hàng muối tôm muối ớt.muối chay.

078.8283.789